Lloguer d'apartaments a Barcelona

Coneix-nos

APARTAMENTS

MOBLATS

Arts Apartments ofereix lloguer d'Apartaments totalment moblats a preus molt competitius.

situats a

LA BARCELONETA I NOU BARRIS

Apartaments als barris de la Barceloneta i Nou Barris.

Duració del contracte

7 anys

Sense despeses de

tramitació de contracte

1 mensualitat de

fiança

Què ens cal de tu per llogar?

 • Assalariats:
  • contracte laboral indefinit, superat el període de prova o qualsevol altre tipus de contracte laboral amb antiguitat superior a un any
 • Autònoms:
  • antiguitat d'almenys d'un any d'alta d'autònom en la mateixa activitat
 • En el cas d'estudiants sense ingressos:
  • s'estudiaran els requisits econòmics dels avaladors
 • En el cas de jubilats /invalidesa:
  • es tindran en compte els ingressos de la pensió
Per a tots els casos anteriors:
 • La renda anual del lloguer no podrà excedir el 40% dels ingressos anuals nets del llogater
 • Per a llogaters que no compleixin els anteriors requisits, es valorarà l'existència de més d'un avalador i/o llogater solidari
 • Sense incidència d'impagaments anteriors

En tots els casos, s'haurà d'aportar la següent documentació per verificar els requisits sol·licitats anteriorment:

 • En el cas dels assalariats:
  • Les dues últimes nòmines dels llogaters i el contracte laboral
  • Vida laboral en el supòsit d'un contracte no indefinit o inferior a un any d'antiguitat
 • En el cas d'autònoms:
  • Alta com autònom
  • Certificat de l'últim pagament d'IVA/IRPF
 • En el cas de jubilats i/o pensionistes:
  • Certificat anual de la pensió de jubilació / invalidesa
Sol·licita informació sense compromís

CONTACTE.

CORREU info@artsapartments.com